Mały słownik wyrazów blogowych

Mały słownik wyrazów blogowych

Może jesteś na tej stronie już setny raz i dalej nie wiesz gdzie dokładnie się znajdujesz? Nie jesteś sama ;)

Czy kiedkolwiek spotkałaś/eś się ze słownikiem podstawowych wyrazów blogowych, który pomoże Ci zrozumieć działanie tych rosnących jak grzyby stron sieciowych?
Często ostatnio słyszymy o tych zagadkowych miejscach w necie, natomiast czy wszyscy wiedzą czym są i czy rozumieją znaczenie słownictwa używanego przez autora? Jeżeli jesteś pewien/pewna, że wiesz wszystko o wszystkim, a odpowiedź na pytanie brzmi “TAK“, to ten artykuł nie jest dla Ciebie i odradzam dalsze jego czytanie.

Słownik został stworzony w celu niesienia pomocy wszystkim tym, którzy jeszcze niepewnie błąkają w ciemnościach blogosfery. Poniżej znajdziecie podstawowe wyrazy, które pomogą rzucić światło na te niezdefiniowane i niezrozumiałe pojęcia.

Blog o modzie/Blog moda/Blog modowy

(nazwy stosowane zamiennie) – strona internetowa zwykle prowadzona przez jedną osobę, zawierająca informacje ogólne na temat mody, wraz z przedstawianiem stylizacji autorskich (ostatni punkt nieobowiązkowy). Główną tematyką takiego bloga jest moda, jednakże coraz częściej możemy spotkać wyjątki od reguły. Na blogach możemy znaleźć informacje o przetestowanych dezodorantach aż po żelazko.

Blogerka/Bloger

(w zależności od płci) – osoba prowadząca i zarządzająca danym blogiem. Bloger zakłada blog by dzielić się swoją pasją, ciekawymi informacjami, przedstawiać swoją opinie na jakiś temat, zatem są to informacje po części subiektywne. Jakie są korzyści czytania takich info? Jest to jeden jedyny w swoim rodzaju hand made, a my kochamy rzeczy zrobione ręcznie i z miłością.

Szafiarka

to blogerka /bloger (rodzaju męskiego na razie nie wymyślono, może “szafiarek”? ;) prezentująca/y na swojej stronie głównie stylizacje autorskie. W zagranicznym słownictwie wyraz nie istnieje.

Spotkanie blogerów/Spotkanie blogerek

wydarzenie, kiedy to blogerzy spotykają się w jednym miejscu, żeby podzielić się ciekawymi nowościami ze świata mody… Hmmm.. Zaletą jest lużna atmosfera, która towarzyszy świetnej zabawie – jest to okazja by poznać więcej fajnych ludzi, którzy kochają rzeczy piękne i inspirujące. Zatem jest to świetny pomysł na spędzenie czasu w dobrym towarzystwie.

Glamourina

Blog o modzie/Blog moda/Blog modowy (czytaj wyżej).

Fashion Week

wydarzenie uwielbiane przez świat wysokiej mody, to najważniejsze wydarzenie w tej branży, które pozwala projektantom i “Domom Mody” zaprezentować swoje najnowsze kolekcje. Najbardziej znane i cenione tygodnie mody odbywają się w Milanie, Paryżu, Londynie, Nowym Yorku.

Klik

(inaczej też “click”) działanie, polegające na wciskaniu guzika myszki. W internecie działa jako przekierowywanie poprzez hiperłacze na inną stronę internetową od razu po kliknięciu na niego. To ostatnie jest zabawne, ale podobno nie wszyscy wiedzą jak działa klikanie w internecie, więc bądźmy świadomi. Tylko jeden klik dzieli nas od zainstalowania wirusa na PC… Z kolei skrót “PC” oznacza… :D

Po otrzymaniu wielu maili z propozycją współpracy z moim sklepem internetowym Glamourina.pl, którego nie posiadam, napisanie krótkiego podsumowania z terminologią stało się koniecznością.

♬♬♬

Maybe you are in this site for the hundredth time, and still you do not know exactly where you are? You’re not alone ;)

Have you ever seen a basic vocabulary of blog-related words that will help you understand the behavior of these web pages growing as fast as mushrooms?
Often we hear about these mysterious places on the net, but does everyone know what they are and whether they understand the meaning of the vocabulary used by the author? If you are sure that you already know about everything, and the answer to the question is “YES”, then this article is not for you, and I discourage further reading it.

The dictionary was created in order to help all those who are still wandering uncertainly in the dark blogosphere. Below are the basic terms that will help shed light on this undefined and unclear concept.

Fashion blog/blog about fashion

(names used interchangeably) – website usually maintained by one person, containing general information about fashion, along with the presentation of personal fashion otfits (the last point is optional). The main theme of this blog is fashion, but more often we meet exceptions to the rule. On the blog we can find information about deodorants tests and event irons.

Blogger

a person who leads and manages the blog. The blogger creates the blog to share his passion, interesting information, to present their opinions on a topic, so this information partly subjective. What are the benefits of reading such info? This is one one of a kind hand made, and we love things made by hand and with love.

Fashionista/street fashion blogger

a blogger presenting on his/her website (blog) mainly personal outfits. The foreign vocabulary word does not exist.

Blogger’s meeting

an event when bloggers meet in one place to share interesting news from the world of fashion … Hmmm .. The advantage of a relaxed atmosphere that accompanies great fun – it is an opportunity to get to know more cool people who love beautiful things and can be inspiring. So it’s a great idea to spend some time in good company.

Glamourina

Fashion blog (czytaj wyżej).

Fashion Week

an event loved by the world of high fashion, the most important event in the industry, which enables designers and “fashion houses” to present their latest collections. The most well-known and respected fashion weeks are held in Milan, Paris, London, New York.

Click

the act of pressing the mouse button. As a hyperlink it redirects to another web page after clicking on it. The latter is funny, but apparently not everyone knows how to click on the internet, so let’s be aware of. Only one click away to install a virus on the pc… The abbreviation “PC” means … : D

After receiving several e-mails with proposals of cooperation with the online store Glamourina.pl, which I don’t have, to write a short summary of the terminology has become a necessity.Comments

Dodaj Komentarz

7 komentarzy do wpisu “Mały słownik wyrazów blogowych”

 1. 1) wrote:

  Rany, to ja się zdefiniować za nic nie mogę.
  Zaczynam zdecydowanie testować żelazka.
  Poza tym świetny blog, że tu wcześniej nie wlazłam…
  zostaję =)

 2. 2) wrote:

  hehehehe :D dobre. sklep internetowy?;> a co sprzedajesz?;> fajne fajne! :)

 3. 3) wrote:

  No to wprowadźmy: szafiarek niech zostanie rodzajem męskim ;p

 4. 4) wrote:

  dziękuje, miło przeczytać takie słowa :) szafiarek brzmi urzekająco ;d

 5. 5) wrote:

  Męska wersja może być “szafiarek”, bo “szafiarz” brzmi groźnie :>

 6. 6) ewelina wrote:

  świetny blog zapraszam na mój :)

 7. 7) cristina wrote:

  Naprawdę sądzicie, że to najlepsza opcja? Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu i nie mogę dojść do żadnych konkretnych wniosków…

↓ Komentarze tu ↓Read previous post:
Jak skutecznie i zdrowo schudnąć na zawsze?

Od razu powiem, że nie znam się na dietach odchudzających, bo uważam je są mało skuteczne. Kiedy przetyłam 12kg postanowiłam...

Close